Amerika’da Üniversite Eğitimi

Merkezi Eyalet tarafından desteklenmektedir ve her bir eyalette en az bir Devlet Üniversitesi ve en az 4-5 Özel Üniversite ve bulunur. Devlet Üniversitelerinde fiyatların düşük olması kalitenin düşük olması anlamına gelmez. Ücretin düşük olmasının nedeni üniversitelerin eyalet bütçesinden daha fazla mali kaynak almasıdır. Ancak devlet üniversiteleri öğrenci kabul ederken önceliği kendi eyalet sınırlarında yaşayan öğrenciler verirler. Fakat son yıllarda birçok devlet üniversitesi yabancı öğrencilere sıcak bakmaktadır. Çok sayıda özel okulun bulunduğu ABD de bu tür okulların seçiminde çok dikkatli olmak gerekir. Bazı özel okulların programları YÖK tarafından tanınmadığı için bu okullardan alacağınız  diploma Türkiye de geçerli olmaz. Özel üniversitelerin bazıları dünyanın en gözde okullarıdır. Örneğin : Stanford,Harvard, Yale ve MIT.

ABD de Üniversite eğitimi 4 yıl sürer. Öğrenci üniversite eğitimi boyunca ortalama 120 kredi tamamlamak zorundadır. Her bir dersin 4 kredi olarak izlendiği varsayılırsa 4 yıllık eğitimde toplam 30 farklı ders izlenir. Yaz aylarında ek ders takip eden bir öğrenci eğitimini 3 yılda tamamlayabilir. Amerikan sisteminde öğrenci ilk iki yılında genel konuları kapsayan bilgi ve kültür dersleri alır( Liberal Art System) uzmanlık dersleri  üç ve dördüncü senelerde izlenir. Amerikan  üniversitelerine girişte merkezi bir seçme ve yerleştirme sistemi yoktur. Öğrenciler, okullar ve bölümlere tek tek başvurur. Giriş koşulları okuldan okula , bölümden bölüme değişir. Her bir okul ve bölüm öğrencinin akademik yeterliliğini ve özelliklerini dikkatlice değerlendirir.

Community Colleges ( 2 Yıllık  Okullar)

2 yıllık olan bu okullar Yerel Yönetimlere bağlı Devlet  okullardır. Bu okulların kuruluş amacı bulundukları Eyaletteki insanların eğitim ve işverenlerin eleman ihtiyaçlarını gidermektir. Son yıllarda çok sayıda Amerikalı ve yabancı öğrenci “Community Colegeleri seçmektedirler. Bu kolejlerin en büyük avantajlarından birisi okul ücretinin çok ekonomik olmasıdır. 2 yılı tamamlayan öğrenciler 4 yıllık okullara geçiş yapabilirler. Bu okullar öğrenciyi 4 yıllık üniversite ve kolejlere en iyi şekilde hazırlamaya çalışır. İlk iki yılda öğrenci güçlü bir hazırlık ve genel kültür dersleri aldıktan sonra asıl uzmanlık alanı  için 4 yıllık okullara geçerler. Kredilerin 4 yıllık okullara transferi  kolaydır.

Community College ların Avantajları:

Kabul şartlarının kolay olması

IBT TOEFL testinden 56 istenmesi

Okul ücretlerinin çok ekonomik olması

Üniversitelere oranla küçük olması  ve öğrencinin ilk iki yıllık  döneminde yakın ilgi görebilmesi

Community Kolejleri”in büyük bir kısmı yabancı öğrenciler ekstra İngilizce dersi verir.