İrlanda’da Üniversite Eğitimiçbön

İrlanda’da üniversiteler temel ve uygulamalı araştırmalar ile birlikte ağırlıklı olarak lisans ve lisansüstü eğitim vermektedir. İrlanda’nın eğitim sisteminde diğer ülkelere göre bazı farklılıklar görülür. İrlanda’da lisans eğitimi 3 yıldır. Türkiye’de lise bitirip İrlanda’da eğitim görmeye giden bir kişi önce hazırlık eğitimine tabi tutulur. İrlanda’da lise mezunları A Level denilen bir eğitime tabi tutulur sonrasında üniversite eğitimi alırlar. Türkiye’deki lise mezunları, İrlanda’da üniversite eğitimi almak istediklerinde A Level düzeyinde kabul edilmediklerinden Üniversite Hazırlık eğitimine alınırlar.

İrlanda’da yüksek öğrenim üniversiteler ve uzmanlaşmış yüksek öğrenim enstitüleri tarafından verilir. Akademik yıl Eylül’den Temmuz’a kadar sürer. Yüksek teknik ve mesleği eğitim teknoloji enstitüleri ve uzmanlaşmış kolejler tarafından verilmektedir. Bunlar mühendislik, fen bilimleri ve işletme alanlarında iki yıllık sertifika, üç yıllık diploma ve dört yıllık diploma programlarına sahiptir.

Üniversite  diploması almak için üç veya dört yıl eğitim görmek gerekir. Buna karşılık veterinerlik, mimari ve diş hekimliği öğrenimi beş, tıp ise altı yıl sürer. Master eğitimi bir yıl sürer. Master sonrasında doktora için iki yıllık bir eğitim görmek gerekir. İrlanda’da ayrıca bir de Yüksek Doktora derecesi bulunur. Bu eğitim, ilk doktoradan sonra yapılır ve en az beş yıl (genellikle daha uzun) sürer.

İrlanda’ da 7 tane Üniversite vardır. İrlanda’ da üniversite okumanın en büyük avantajı eğitim yılının 3 yıl olmasıdır. İrlanda Üniversitelerinin tümü YÖK tarafından tanınmaktadır. Diğer anadili İngilizce olan birçok ülkeye kıyasla üniversite ücretleri çok ekonomiktir.